wz

bývanie bezdomovcou
SESTRY TERCÁRKY KAPUCÍNKY sv. RODINY
CHARITA ZVOLEN
práca s rómskymi detmi
Deň detí, práca s rómskou mládežou, letný tábor, vystúpenia detí,
bezdomovci, výdaj stravy bezdomovcom, Vianoce s bezdomovcami, kde prebývajú bezdomovci...